Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

A Budapest Klub születése

(részlet László Ervin Világváltás című könyvéből, írta: László Ervin, Sági Mária, Vitányi Iván)

A 20. század második felében a Római Klub világfelfogása és jelentései képezték azt az alapot, amire később a Budapest Klub épült. (…)

1993-ban László Ervin felvetette a Budapest Klub megalakításának tervét a Magyarok Világszövetsége akkori vezetőségénél. Támogatót találtunk mindenekelőtt Csoóri Sándor elnök személyében. Így megalakulhatott a Budapest Klub Egyesület. Elnöke László Ervin, vezetőségi tagja Csoóri Sándor (költő), Sára Sándor (filmrendező), Dienes Gedeon (tánctörténész), Sági Mária és Vitányi Iván (kultúrszociológusok). A Klub irodát is kapott a Magyar Kultúra Házában (amelynek igazgatója, Koncz Gábor korábban szintén munkatársa volt a Magyar Művelődési Intézetnek).

A munka a tiszteletbeli tagok felkérésével kezdődött el. Kidolgoztuk a Klub célkitűzéseit, a kiáltvány alapgondolatait László Ervin fogalmazta meg. Amikor 1995-ben Madrasban találkozott a dalai lámával, vele is megosztotta e gondolatokat. Őszentsége lelkes válasza folytán megszövegezték a kiáltványt. Kidolgoztuk továbbá a Planetáris tudat díjának tervét, amelyet olyan emberek és munkacsoportok kaphatnak meg, akik személyükben és szakmai tevékenységükkel a leghatékonyabban segítik bolygónkon az új globális tudatosság kialakulását.

1995. szeptember 8-án került sor az első nemzetközi eszmecserére Karan Singh (filozófus, volt maharádzsa, később India New York-i nagykövete) jelenlétében. 1996-ra lehetett előkészíteni és megszervezni az első nagy összejöveteleket.

A Budapest Klubnak ekkorra 40 világhírű művész, író, szellemi vezető, valamint 60 főként fiatal, lelkes alkotótagja volt. Ők, a világ minden tájáról származó emberek azért csatlakoztak a Budapest Klubhoz, mert érezték, hogy az emberiség nagy változások előtt áll, melyekre gyorsan és hatékonyan kell reagálnunk. Az újfajta gondolkodásmód kialakítását nagyban elősegíthetik a művészek és a szellemi vezetők alkotásai. (…)

A Tiszteletbeli Tagok Első Világtalálkozóját 1996. május 12–13-án, Budapesten a Magyar Kultúra Házában rendeztük meg. Felolvastuk a dalai láma és Frederico Mayor (az UNESCO főigazgatója), majd Szent-Iványi István (magyar külügyi államtitkár) üdvözlő szavait. Ezek után Lord Yehudi Menuhin személyesen nyitotta meg az ülést. Lenyűgöző előadást tartott. Nemcsak a Manifesto és a planetáris tudatosság elve mellett tett hitet, hanem amellett is, hogy a társadalmi problémákat kommunitárius szellemben új módon kell megoldani. Utána László Ervin előadása következett, aki részletesen ismertette a Manifesto gondolatait.

A vitában sok hozzászóló vett részt. Többek között Gidon Kra­mer, Gillo Pontecorvo, Ute-Henriette Ohoven, Peter Engberg, Michael Portelly, magyar részről pedig Magyar Bálint kulturális miniszter, továbbá Hankiss Elemér, Sági Mária és Vitányi Iván. A hozzászólások között zenei koncertek hangzottak el, az egyiken Yehudi Menuhin vezényelte a Magyar Filharmonikusok Kamarazenekarát.

A Manifesto bejelentésére és aláírására rendezett konferenciára a Magyar Tudományos Akadémián került sor 1996. október 26–27-én. Ezen az ülésen valóban megvalósult a kultúrák találkozása. Az európai és észak-amerikai résztvevők mellett itt volt és felszólalt a buddhista, a hindu, a mohamedán világ képviselője. Jelen volt és felszólalt Őszentsége dalai láma, Karan Singh, Vilayat Inayat Khan, valamint Vigdis Finnbogadottir (Izland volt köztársasági elnöke) és Göncz Árpád. A tiszteletbeli tagok aláírták a kiáltványt. Többek között Csingisz Ajtmatov, A. T. Ariyante, Rianne Eisler, Willis Harmann, László Ervin, Peter Russell, Betty Williams, Elie Wiesel, Milos Forman, Maurice Béjart, Peter Ustinov, Yehudi Menuhin, Liv Ullmann, Jean Pierre Rampal, Thomas Berry, John McConnell, Edgar Mitchel (űrhajós), Edgar Morin, Robert Muller, Gillo Pontecorvo, Betty William, Richard von Weizsaecker, Sir Richard Rothblat, Sir Sigmund Sternberg, Mohammed Yunus, Otto Herbert Hajek, Ute-Henriette Ohoven, Sir Arthur C. Clark.

A MANIFESTO egyike a századvég legfontosabb szellemi dokumentumainak. Rendkívül összefogott és pontos diagnózist ad az emberi társadalom legújabb változásairól – megegyezve és nem egyszer meg is előzve a legjelentősebb műhelyek hasonló koncepcióit. (…)

A Budapest Klub szervezeti formáját 1997-ben célszerűségi okból át kellett alakítani. A Budapest Klub Egyesület mellett, amelyet ettől kezdődően Bányay Géza vezetett, létrehoztuk a Budapest Klub Alapítványt. Alapítók: Hankiss Elemér, Vitányi Iván, Zwack Péter. Elnöke természetesen László Ervin. Az iroda vezetését jelenleg tudományos igazgató címmel Sági Mária látja el.